Kiskamasz csoport

Kiskamasz csoport

Az én jövőm – jövőtervezés a kamaszkor küszöbén

A csoport célja: beilleszkedési nehézségekkel küzdő gyermekek és családjaik megsegítése különös tekintettel az olyan

kamaszkor küszöbén jelentkező dilemmákra, mint a jövőtervezés, egyéni ambíciók, társas kapcsolatok.Célcsoport: 13-15 éves, autizmus spektrum zavar miatt beilleszkedési problémákkal küzdő gyermekek.

Módszerünk: A fiatalok kommunikációs és szociális képességeinek fejlesztése, önismeretük és önbizalmuk növelése, önállósodásuk elősegítése egy biztonságos és elfogadó kiscsoportos környezetben, közös beszélgetéseken, irányított és szabad élethelyzeteken keresztül egyaránt. Mindehhez célzottan autizmus specifikus, kognitív viselkedésterápiás eszközöket használunk, melyeket igyekszünk a csoport egyéni igényei szerint alakítani. A célcsoport életkorával összefüggő, és a serdülőkorral kezdődő nehézségek, illetve saját életük önálló tervezése és vezetése is központi téma a csoportfolyamat és a szülői konzultációk során. A foglalkozások során előtérbe kerül a jövő, mint absztrakt fogalom, a jövőtervezéssel és a tervek kivitelezésével a kortárs interakciók keretein belül foglalkozunk. A szülői konzultációk lehetőséget nyújtanak közös gondolkodásra, tapasztalatok megosztására és tanácsadásra a szülők és a csoportvezetők között. Ez lényeges részét képezi a csoport és a csoporttagok fejlődésének, hiszen az otthoni környezetbeli tapasztalatok jól beépíthetőek a foglalkozások tematikájába, illetve a csoporton történt események segítséget nyújthatnak az otthoni élet megkönnyítésében a gyermek és az egész család számára. A foglalkozások során igyekszünk olyan izgalmas kihívások elé állítani, ill. sikerélményekhez juttatni őket, amelyek a társas együttlétből bontakoznak ki. A felmerülő konfliktusok eszköztárunk részei, hiszen ezek a gyermekek mindennapi életében elkerülhetetlenek: ezek hatékony, önálló kezelésére, közös megoldására vezetjük rá őket.

Bővebben...