Egy Másik Út… (történetünk, bemutatkozás)

Központunk egy civil kezdeményezés során alakult közhasznú feladatot ellátó szervezet, amely eltérő fejlődésű gyermekeknek és családjaiknak nyújt segítséget abban, hogy társadalmi integrációjuk minél sikeresebb legyen már a legkorábbi időszaktól kezdve, valamint hosszú távon támogatjuk őket abban, hogy képességeikhez mérten a legteljesebb életet élhessék le. Ellátásunk olyan gyermekeknek, ill. felnőtteknek és azok családjának szól, akiknek valamilyen fejlődési vagy pszichés sajátosság miatt beilleszkedésük akadályokba ütközik. Számunkra nem az érintett személy „diagnózisa” jelenti önmagában a kiindulópontot, hanem a család belső működése, ill. az érintett személy, és a család együttműködésének nehézségei a társas környezetükkel. Természetesen, a beilleszkedési problémák kezeléséhez a diagnózis iránytűként szolgál, amelynek segítségével a terápiás célokat közösen jelöljük ki Önökkel.

Központjainkban dolgozó szakemberek (gyógypedagógusok és pszichológusok) összehangolt team-munkában látják el a hozzánk forduló családokat. Alapvető értékünknek tartjuk a közösségi szemléletet, mely gyakorlati munkánk alapját képezi. Szakmai együttműködésünk nem csupán a kollégák összehangolt munkájában mutatkozik meg, igyekszünk minden olyan oktatási-nevelési intézménnyel együttműködésben dolgozni, ahol az érintett gyermek integrációja zajlik. Célunk, hogy a hozzánk járó gyermekeken túl a velük foglalkozó pedagógusok is kapjanak szakmai támogatást az integrációs folyamatban.

Munkánkat folyamatos szakmai szupervízió mellett végezzük. Esetmegbeszélő formájában Dr. Csenki Laura segíti munkánkat, team-szupervízoraink Dr. Rajnai Nadinka és Molnár Gábor.

Related Articles

Free Joomla! templates by Engine Templates